Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Trong mắt anh chỉ có em-I Have Eyes Only For You -谁为我心动(2003)


Mặc định Trong mắt anh chỉ có em-I Have Eyes Only For You (2003)


vẫn chưa có sub việt,mình sẽ tranh thủ sớm có sub cho mọi người,mong cả nhà thông cảm,hic...hic xem đỡ nhé!!!!
link down:
tập 01:http://www.mediafire.com/file/wa3t79...1EADp%2001.flv
tập 02:http://www.mediafire.com/file/deojzb...1EADp%2002.flv
tập 03:http://www.mediafire.com/file/ieyuen...1EADp%2003.flv
tập 04:http://www.mediafire.com/file/y95sgn...1EADp%2004.flv
tập 05:http://www.mediafire.com/file/xmlz2h...1EADp%2005.flv
tập 06:http://www.mediafire.com/file/ceyvd9...1EADp%2006.flv
tập 07:http://www.mediafire.com/file/ruwop1...1EADp%2007.flv
tập 08:http://www.mediafire.com/file/pi7jwa...1EADp%2008.flv
tập 09:http://www.mediafire.com/file/vaw1da...1EADp%2009.flv
tập 10:http://www.mediafire.com/file/79staz...1EADp%2010.flv
tập 11:http://www.mediafire.com/file/51aywi...1EADp%2011.flv
tập 12:http://www.mediafire.com/file/03wr1p...1EADp%2012.flv
tập 13:http://www.mediafire.com/file/8qrgpt...1EADp%2013.flv
tập 14:http://www.mediafire.com/file/b8ygc1...1EADp%2014.flv
tập 15:http://www.mediafire.com/file/scv42y...1EADp%2015.flv
tập 16:http://www.mediafire.com/file/12d047...1EADp%2016.flv
tập 17:http://www.mediafire.com/file/c32vwl...1EADp%2017.flv
tập 18:http://www.mediafire.com/file/jvyuzp...1EADp%2018.flv
tập 19:http://www.mediafire.com/file/m4djoy...1EADp%2019.flv
tập 20:http://www.mediafire.com/file/vawpar...1EADp%2020.flv

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét